ALLES OVER IJSTERK

Welzijnsactiviteiten IJsterk verder als DOCK

Sinds 1 juli maken drie IJsterk Stichtingen: IJsterk Speeltuinen, IJsterk Actief Burgerschap & Participatie en Wijkgericht Werken deel uit van DOCK. Ook IJdockzz, tot 1 juli nog een Joint Venture van DOCK en IJsterk, is onderdeel van DOCK geworden.

Met een informatieve en energieke introductieweek, zijn de werkers en vrijwilligers van IJsterk (Amsterdam) begonnen als DOCK-werkers.

‘Goed welzijnswerk zorgt ervoor dat bewoners aan zet zijn’, met deze woorden opende Jan Hoefsloot, directeur-bestuurder, de introductieweek voor de nieuwe collega’s. Hij heette de nieuwe werkers van harte welkom.
“Er liggen mooie opdrachten van Stadsdeel West en Stadsdeel Centrum om met elkaar een breed aanbod aan activiteiten in de buurt te ontwikkelen. De Huizen van de Buurt, jongerencentra en de speeltuinen zijn een bruisende plek van ontmoeting, activering en ook van rust. Voor alle generaties bewoners.”

Samen kansen organiseren in de wijk
DOCK gaat het welzijnswerk in het stadsdeel Centrum organiseren vanuit drie integrale buurtteams: Oostelijke binnenstad, Westelijke binnenstad en Stadshart. De teams zoeken zoveel mogelijk de samenwerking op met formele en informele partners, zodat een breed wijknetwerk ontstaat. Een netwerk dat volop kansen biedt voor talentontwikkeling en activering van bewoners en ondersteuning van jong tot oud.

In stadsdeel West betekent de overdracht, dat de medewerkers van Naschoolse activiteiten en Speeltuinen in West verder aansluiten bij de inzet op jeugd van het jongerenwerk van IJdockzz en haar partners.

In deze zomerperiode bereiden de sociaal werkers kennismakingsbijeenkomsten voor met activiteiten en workshops die jongere en oudere bewoners bij elkaar brengen. En dat niet alleen. Het worden bijeenkomsten waarop bewoners in gesprek gaan met de DOCK-werkers, kennismaken met de nieuwe, brede aanpak in de wijk en uitgenodigd worden om de eigen talenten in te zetten.

Meer weten?
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Voor ons werk in Amsterdam Centrum:
Frank van den Hoff: 06 289 039 16, fvdhoff@dock.nl

En voor ons werk in Amsterdam West:
Han Holthuizen: 06 348 818 00, h.holthuizen@ijdockzz.nl

Stichting IJsterk Beheer

Wij zijn een transparante, slagvaardige en flexibele organisatie die gespecialiseerd is in kinderopvang en welzijnsactiviteiten. Als betrokken professionals bieden wij vakkundig onze expertise aan baby's, peuters, jeugd en jongeren, volwassenen en senioren. Onze aandacht gaat speciaal uit naar hen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.


Stichting IJsterk Actief Burgerschap & Participatie


Stichting Wijkgericht Werken


Stichting IJsterk Het Pedagogium


Stichting IJsterk Peuterspeelzalen


Stichting IJsterk Speeltuinen


Stichting Dock-IJsterk Jongerenwerk

 

 

De historie van IJsterk (1894-2011) 

 

 

 

       SpelendeKids        SpelendeKids        SpelendeKids

 

 

 

Webdesign Another Site   contact   disclaimer   colofon